Podmienky akcie -25 € zľava pri nákupe nad 75 € s kódom ZIENA25

Podmienky akcie -25 € zľava pri nákupe nad 75 € s kódom ZIENA25

– minimálna suma na získanie zľavy je nákup v celkovej hodnote produktov nad 75 €

– zľavový kupón ZIENA25 použite v košíku v časti Zľavový kupón a zľava -25 € sa vám po zadaní kódu automaticky odpočíta z celkovej sumy hodnoty produktov

– Vrátenie celej objednávky – Kupón stráca platnosť.

– Vrátenie časti objednávky – V prípade, ak zvyšková hodnota objednávky po odrátaní vráteného šperku nebude minimálne 75 eur, kupón stráca platnosť. Smerodajná je hodnota objednávky pred použitím kupónu .

Príklad 1 – Hodnota produktov v objednávke pred použitím kupónu ZIENA25 bola 98 eur (t.j. po uplatnení kupónu zákazník reálne zaplatil 73 eur). Zákazník chce vrátiť šperk v hodnote 20 eur. Nová hodnota produktov v objednávke po vrátení šperku bude 78 eur, čo je nad 75 eur a kupón ZIENA25 je aj naďalej platný. Zákazníkovi bude vrátená hodnota vráteného šperku 20 eur.

Príklad 2 – Hodnota produktov v objednávke pred použitím kupónu ZIENA25 bola 82 eur (t.j. po uplatnení kupónu zákazník reálne zaplatil 57 eur). Zákazník chce vrátiť šperk v hodnote 30 eur. Nová hodnota produktov v objednávke po vrátení šperku bude 52 eur, čo je menej ako 75 eur a kupón ZIENA25 stráca platnosť. Zákazníkovi bude vrátená suma 5 eur. Hodnota vráteného šperku 30 eur – 25 eur hodnota kupónu, nakoľko kupón už nie je platný = 5 eur.

– právo na zmeny v priebehu akcie vyhradené