Všeobecné obchodné podmienky

Práva a povinnosti počas nakupovania na TvoriveZiena.sk

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti spoločnosti VeRid s. r. o., so sídlom Hanojská 2547/5, Košice 040 13, IČO: 54642931, DIČ: 2121739334 (ďalej len “TvoriveZiena”) a našich zákazníkov, ktoré vyplývajú zo zmluvného vzťahu na základe uzavretej kúpnej zmluvy. Na základe potrieb definovaných všeobecnými obchodnými podmienkami sú špecifikované základné pojmy: Predávajúcim je spoločnosť VeRid s. r. o., ktorá prevádzkuje internetový obchod. Jeho predmetom je nákup tovaru prostredníctvom internetového obchodu a je umiestnený na internetovej stránke www.tvoriveziena.sk. Kupujúcim je zákazník, ktorý na základe kúpnej zmluvy vstupuje do zmluvného vzťahu s predávajúcim. Dodávateľom sa rozumie súbor vydavateľstiev a distribútorov, s ktorými predávajúci spolupracuje a ktorí zabezpečujú dodanie tovaru pre účely splnenia predmetu kúpnej zmluvy.

Zaregistrovanie zákazníka

V prípade, že sa rozhodnete zaregistrovať (vytvoriť si heslo do svojho účtu) a ste osoba staršia ako 16 rokov, získate:

 • nakupovanie so zľavami
 • informácie o stave vybavovania vašich objednávok
 • prehľad všetkých doteraz kúpených produktov
 • možnosť zúčastňovať sa súťaží organizovaných naším obchodom
 • pravidelné informácie o novinkách a akciách
 • možnosť využívať personalizované služby.

Zákazníkom nášho internetového obchodu môže byť každá fyzická osoba spôsobilá na právne úkony alebo právnická osoba, ktorá prejavila záujem nakupovať tovar na internetovej stránke www.tvoriveziena.sk. Zákazníkom podľa týchto všeobecných obchodných podmienok sa za určitých okolností rozumie aj tretia osoba, ktorú zákazník v záväznej objednávke určí ako osobu, ktorej má byť objednaný tovar odovzdaný (ďalej len „oprávnená osoba“). Uvedenie mena oprávnenej osoby v záväznej objednávke sa považuje za jej splnomocnenie na prevzatie objednaného tovaru.

Objednávanie tovaru a uzavretie zmluvy

Pre objednanie tovaru kliknite myšou na obrázok košíka s príslušným nápisom a titul bude vložený do nákupného košíka. Potom sa budete môcť rozhodnúť, či chcete nákup uzavrieť (vyplníte pripravený formulár) alebo pokračovať v nakupovaní. Objednávka sa robí potvrdením funkcie označenej “Záväzne objednať” s informáciou, že objednávka vyžaduje platbu za tovar. Bez zbytočného odkladu po spracovaní Vašej objednávky vám na vami zadanú emailovú adresu zašleme potvrdenie o prijatí objednávky (akceptácia objednávky), ktoré obsahuje číslo objednávky, názov a špecifikáciu tovaru, údaj o cene tovaru a náklady doručenia (poštovné), spôsob platby, údaj o predpokladanej dodacej lehote tovaru, údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný, údaje o predávajúcom, prípadne ďalšie informácie. Doručením potvrdzujúceho e-mailu o prijatí vašej objednávky dochádza k uzavretiu kúpnej zmluvy. V prípade, že máte u nás vytvorené konto, vaša objednávka bude zároveň archivovaná v sekcii Môj účet, do ktorej budete mať prístup len Vy po prihlásení.

V súlade s ust. § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Kupujúci nemôže odstúpiť od Zmluvy v prípade, že predmet Zmluvy je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa.

V rámci zákona o ochrane spotrebiteľa sú prípady, kedy kedy zákazník nemôže vyžadovať odstúpenie od zmluvy. Znamená to, že zákazník nemá nárok na odstúpenie bez udania dôvodu do stanovenej lehoty 14 dní. Ide o tovar na mieru. Objednávka tovaru vytvoreného na mieru bola vyhotovená na báze špecifických požiadaviek zákazníka, prípadne bol tovar určený pre jedného spotrebiteľa. V tejto situácii nie je možné odstúpenie od zmluvy.

V prípade, ak si objednáte šperk s vlastným nápisom, na vami zadanú emailovú adresu zašleme grafický návrh na schválenie. Na schválenie grafického návrhu je vyhradená lehota 5 kalendárnych dní. Ak do tohto termínu nebude grafický návrh schválený, ani po opakovanom kontaktovaní formou SMS správy a mailom, vaša objednávka bude zrušená. Lehota na schválenie sa môže predĺžiť po vzájomnej dohode.

Pred objednaním tovaru si prosím prečítajte Ako sa správne starať o šperky.

Ceny

Pre našich zákazníkov platia ceny uvedené v našom internetovom obchode. Tieto ceny priebežne aktualizujeme na základe aktuálnych cien tovaru a práce. Všetky ceny tovaru a služieb sú uvádzané ako konečné, vrátane zodpovedajúcej DPH vo výške stanovenej platným právnym predpisom Slovenskej republiky, nezahŕňa však cenu dodania tovaru. Akciové ceny sú platné len do vypredania zásob. Akékoľvek dodatočné zľavy, ktoré sú poskytované nad rámec zliav uvádzaných pri jednotlivých produktoch na našej internetovej stránke, individuálne zľavy pre zákazníka alebo zľavy poskytované na základe spolupráce nášho internetového obchodu s tretími stranami, nie sú vzájomne kombinovateľné.

Podmienky akcie -25 € zľava pri nákupe nad 75 € s kódom ZIENA25

 • minimálna suma na získanie zľavy je nákup v celkovej hodnote produktov nad 75 €
 • zľavový kupón ZIENA25 použite v košíku v časti Zľavový kupón a zľava -25 € sa vám po zadaní kódu automaticky odpočíta z celkovej sumy hodnoty produktov
 • Vrátenie celej objednávky – Kupón stráca platnosť.
 • Vrátenie časti objednávky – V prípade, ak zvyšková hodnota objednávky po odrátaní vráteného šperku nebude minimálne 75 eur, kupón stráca platnosť. Smerodajná je hodnota objednávky pred použitím kupónu.
 • Príklad 1 – Hodnota produktov v objednávke pred použitím kupónu ZIENA25 bola 98 eur (t.j. po uplatnení kupónu zákazník reálne zaplatil 73 eur). Zákazník chce vrátiť šperk v hodnote 20 eur. Nová hodnota produktov v objednávke po vrátení šperku bude 78 eur, čo je nad 75 eur a kupón ZIENA25 je aj naďalej platný. Zákazníkovi bude vrátená hodnota vráteného šperku 20 eur.
 • Príklad 2 – Hodnota produktov v objednávke pred použitím kupónu ZIENA25 bola 82 eur (t.j. po uplatnení kupónu zákazník reálne zaplatil 57 eur). Zákazník chce vrátiť šperk v hodnote 30 eur. Nová hodnota produktov v objednávke po vrátení šperku bude 52 eur, čo je menej ako 75 eur a kupón ZIENA25 stráca platnosť. Zákazníkovi bude vrátená suma 5 eur. Hodnota vráteného šperku 30 eur – 25 eur hodnota kupónu, nakoľko kupón už nie je platný = 5 eur.
 • právo na zmeny v priebehu akcie vyhradené

Recyklačný poplatok

V zmysle zákonných ustanovení § 34 ods. 1 písm. d) a § 37 ods. 1 písm. a) a ods. 3 Zákona o odpadoch vyplýva povinnosť uvádzať pri predaji elektrozariadenia recyklačný poplatok, ak bol uvedený výrobcom elektrozariadení pri uvedení elektrozariadenia na trh, Recyklačný poplatok je uvedený na jeho obale alebo etikete alebo na daňovom či obdobnom doklade o predaji. V prípade, že elektrozariadenia pochádzajú od výrobcu, ktorý nie je zapísaný v Registri výrobcov, všetky zákonné povinnosti prechádzajú na TvoriveZiena.

Dodacie lehoty

Dodacia lehota je uvedená pri každom produkte osobitne a znamená, do koľkých pracovných dní od uzavretia kúpnej zmluvy zvyčajne daný produkt odosielame (odovzdávame balík prepravcovi/doručovateľovi). Dodacia lehota má orientačný charakter, pri jej určovaní vychádzame z dodávateľsko-odberateľských skúseností, ako aj z aktuálnej dostupnosti u dodávateľov. Jej dĺžka sa zvyčajne pohybuje od 24 hodín do 21 pracovných dní. Ak je uvedené, že máme tovar na sklade, znamená to, že ho máme na centrálnom sklade v počte minimálne 1 kus a vieme vám ho vyexpedovať už nasledujúci pracovný deň po prijatí objednávky. V prípade objednávky viac ako 1 ks tovaru, pri ktorom máme uvedené, že je na sklade, negarantujeme okamžitú dostupnosť všetkých objednaných výrobkov.

Ako predávajúci sme povinní splniť Vašu objednávku a doručiť vám tovar v lehote najneskôr do 30 dní od prijatia objednávky. Ak objednaný tovar alebo časť tovarov z objednávky nie je možné dodať vo vyššie uvedenej lehote, budeme vás o tejto situácii informovať v čo možno najkratšom čase a oznámime vám predpokladaný termín dodania tovaru alebo navrhneme dodanie náhradného tovaru. Ak sa nám tovar nepodarí zabezpečiť ani v dodatočnej lehote, máte právo od zmluvy odstúpiť a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti vám budú finančné prostriedky vrátené do 14 dní na Vami určený bankový účet.

Zákazník súhlasí s predĺžením dodacej lehoty v prípade, ak nie je možné dodať všetok objednaný tovar v dohodnutom termíne. O tejto situácii upovedomíme zákazníka v čo možno najkratšom čase a oznámime mu predpokladaný termín dodania tovaru alebo mu navrhneme dodanie náhradného tovaru. Ak sa nám tovar nepodarí zabezpečiť ani v dodatočnej lehote, máte právo od zmluvy odstúpiť a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti vám budú finančné prostriedky vrátené do 14 dní na Vami určený bankový účet.

Objednávky vybavujeme priebežne každý pracovný deň.

Miesto a spôsob dodania tovaru

Záväzok dodať tovar je splnený odovzdaním tovaru zákazníkovi resp. oprávnenej osobe uvedenej v objednávke alebo jeho odovzdaním prvému prepravcovi na prepravu. Tovar posielame Slovenskou poštou formou listu/balíka alebo listovej/balíkovej dobierky, prípadne kuriérom za mierny príplatok. K dodacej lehote treba preto pripočítať 1-3 pracovné dni, ktoré trvá doručenie titulu k vám Slovenskou poštou, prípadne kuriérskou službou.

O tom, že Vaša objednávka bola odovzdaná prepravcovi alebo je pripravená na osobný odber v našej dielni, vás budeme informovať e-mailom. Ak vám tovar nebol doručený ani do 7 dní po našom e-maile, kontaktujte, prosím, svoju dodávaciu poštu aj nás. Bližšie informácie o vašom balíku a možných dôvodoch nedoručenia vám po preverení následne poskytneme e-mailom.

Zákazník je povinný prevziať tovar v dohodnutom mieste a čase osobne, alebo zabezpečiť jeho prevzatie. Prevzatie tovaru zákazník písomne potvrdí v dodacom liste, ktorý je zároveň dokladom o zaplatení tovaru v prípade platby na dobierku. Zákazník e-mailom obdrží účtovný doklad (faktúra), ktorý zároveň slúži ako záručný list.

Záväzok dodať tovar sa považuje za splnený aj v prípade, ak zákazník neprevezme tovar v dohodnutom čase a na dohodnutom mieste, resp. odmietne tovar prevziať. V prípade, ak si zákazník tovar neprevezme a tovar sa nám vráti späť, máme právo od kúpnej zmluvy odstúpiť a od zákazníka požadovať náhradu nákladov spojených s vrátením tovaru (poštovné súvisiace so spätným zaslaním tovaru). Opätovné doručenie zásielky je možné len po vzájomnej dohode.

Nezodpovedáme za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú doručovateľom (Slovenská pošta, kuriér) alebo nesprávne udanou adresou prijímateľa. Zákazník nadobúda vlastnícke právo k tovaru jeho prevzatím v mieste dodania a úplným zaplatením kúpnej ceny. Prevzatím tovaru prechádza na zákazníka rovnako nebezpečenstvo náhodnej skazy a náhodného zhoršenia.

Pri prevzatí zásielky je zákazník povinný skontrolovať zásielku, či nebol poškodený obal zásielky (mechanické poškodenie spôsobené prepravou) a či je tovar bez vád. V prípade viditeľného poškodenia zásielky alebo tovaru je zákazník oprávnený zásielku neprevziať.

Spôsob platby

 • dobierka
 • elektronické bankovníctvo
 • prevodom na účet (Fio Banka)
 • online platobná brána
 • hotovosť, platba kartou či poukážkami

Zákazník e-mailom obdrží účtovný doklad (faktúra), ktorý zároveň slúži ako záručný list. Ak doklad chýba, prosíme informuje nás čo najskôr telefonicky alebo na e-mailovú adresu info@tvoriveziena.sk.

Poštovné a iné poplatky

K uvedeným cenám tovaru pripočítavame nasledovné poštovné podľa spôsobu a adresy dodania.

 • Výdajné miesto DPD Pick Up + Elektronickým bankovníctvom a prevodným príkazom: 2,90 €
 • Výdajné miesto DPD Pick Up + Dobierkou: 2,90 € + 2 €
 • Kuriér DPD na adresu + Elektronickým bankovníctvom a prevodným príkazom: 3,90 €
 • Kuriér DPD Balík na adresu + Dobierkou: 3,90 € + 2 €
 • Osobný odber Košice + Elektronickým bankovníctvom a prevodným príkazom – 0,90 €

Uvedené poplatky platia pre odoslanie balíkov v rámci Slovenska. V prípade rozdelenia jednej objednávky na viac zásielok na základe vášho želania vám môže byť účtované poštovné za každú zásielku samostatne.

Pozor, ak OBJEDNÁM tak aj PREVEZMEM. V prípade, že si zákazník tovar objedná formou dobierky a tovar si neprevezme, pri ďalšej objednávke mu tovar bude zaslaný až po úhrade danej sumy prevodom na účet. Pri neprevzatí dobierky si predávajúci vyhradzuje právo vymáhať od kupujúceho vzniknuté náklady poštovného a dopravy na jeho objednávku.

V prípade, ak zákazník zruší objednávku, pri ďalšej objednávke mu tovar bude zaslaný až po úhrade danej sumy prevodom na účet.

Pokiaľ sa zásielka vráti ako nedoručená z dôvodu uvedenia zlej adresy, zlého mena a pod. a pošta adresáta nenašla, zákazník o tomto bude upovedomený emailom, pričom odpoveď na výzvu predávajúci očakáva do 7 kalendárnych dní. V prípade nedoručenia bez zavinenia predávajúceho (pošta adresáta nenašla, nevyrozumela o uložení zásielky, zákazník zásielku nedopatrením alebo úmyselne neprevzal, a pod.) a vrátenia zásielky predávajúcemu, do budúcnosti bude možné tomuto kupujúcemu zaslanie tovaru len po úhrade vopred na bankový účet predávajúceho.

Opätovné odoslanie objednávky je spoplatnené poštovným 2,90 € (Výdajné miesto DPD Pick Up), príp. 3,90 € (Kuriér DPD na adresu) – poštovné je potrebné zaplatiť Elektronickým bankovníctvom.

Zaokrúhľovanie

S účinnosťou od 1.7.2022 nadobudne na Slovensku platnosť novela Zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách, ktorej cieľom je obmedziť obeh drobných mincí, a to zaokrúhľovaním. Povinnosť zaokrúhľovania na 0 a 5 centov sa tak dotkne aj dobierkových súm platených v hotovosti.

Celkový zvyšok nezaokrúhlenej platby platenej v hotovosti, ktorý je nižší ako polovica hodnoty 5 eurocentov, sa zaokrúhľuje nadol a celkový zvyšok nezaokrúhlenej ceny platenej v hotovosti, ktorý je rovný alebo vyšší ako polovica hodnoty 5 eurocentov, sa zaokrúhľuje nahor. Ak je platba platená v hotovosti súčtom cien/platieb za viac služieb, zaokrúhľuje sa takto až výsledná suma platená v hotovosti. Pri platbách za služby Slovenskej pošty platobnou kartou sa platby nebudú zaokrúhľovať.

Záručná doba

Na všetok predávaný tovar je poskytovaná zákonom stanovená záručná doba 24 mesiacov, v prípade použitého tovaru a tovaru z bazáru 12 mesiacov, ktorá začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom, ak nie je uvedené inak.

TvoriveZiena zodpovedá zákazníkovi za:

 • dodržanie ceny, ktorá bola platná v čase odoslania objednávky zákazníkom, ak došlo k akceptácii objednávky
 • odoslanie tovaru bez vád
 • dodanie tovaru v množstve a kvalite podľa objednávky, za predpokladu, že došlo k jej akceptácii
 • zaslanie daňového dokladu (faktúra) na emailovú adresu, ak si zákazník neprial inak.

TvoriveZiena nenesie zodpovednosť za:

• oneskorené doručenie tovaru zavinené doručovateľom (pošta, kuriér)

• oneskorené doručenie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa

• poškodenie zavinené doručovateľom (pošta, kuriér); viditeľne poškodený tovar (poškodený obal balíka a pod.) nepreberajte!

Stornovanie objednávky

Ak si prajete zrušiť Vašu objednávku, ktorá ešte nebola vybavená, čo najskôr nás prosím kontaktujte info@tvoriveziena.sk a uveďte číslo Vašej objednávky. Ak už bola Vaša objednávka zaplatená, peniaze vám vrátime najneskôr do 14 dní na účet, z ktorého ste zaplatili. V prípade platby kartou (VISA, MasterCard) sa môže táto doba predĺžiť, vzhľadom na postup v banke pri vracaní peňazí z platieb kartou.

Zároveň si vyhradzujeme právo stornovať Vašu objednávku na tovar, ak vám ho nebudeme schopní dodať z dôvodu nedostupnosti (vypredania zásob alebo stiahnutia z ponuky) alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia nie sme schopní dodať tovar v dohodnutej lehote alebo cene, a/alebo zabezpečenie tovaru by nám spôsobilo neprimerané ťažkosti a neprimerané výdavky v pomere k hodnote objednaného tovaru, pokiaľ sa s Vami nedohodneme na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky vás budeme bezodkladne informovať telefonicky alebo e-mailom. V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti vám budú finančné prostriedky vrátené do 14 dní na účet, z ktorého ste zaplatili, pokiaľ sa nedohodneme inak.

Výmena a úprava šperkov

Ak ste si šperk vyskúšali a nesedí vám veľkosť retiazky, alebo prsteňa, šperk vám vymeníme rýchlosťou blesku. Výmena je možná do 14 kalendárnych dní. Ako prvé nám prosím napíšte mail na info@tvoriveziena.sk, aby sme vedeli, že si prajete šperk vymeniť. Aby sme vám vymenený šperk mohli odoslať, poprosili by sme vás o úhradu poštovného smerom k vám. Čiastka za expedičné náklady je 3,90 € (pri platbe prevodom na účet), alebo 5,90 € (pri platbe dobierkou).

Platbu prevodom na účet v sume 3,90 € nám prosím zašlite na IBAN SK29 8330 0000 0027 0225 4186. Do poznámky k platbe prosím nezabudnite uviesť vaše meno a priezvisko.

Nenosený a nepoškodený šperk nám prosím zašlite cez Slovenská pošta ako Doporučený list, aby sa predišlo strate balíčka. Adresa: VeRid s. r. o., Magnezitárska 7, Košice, 040 13. Do balíčka nám prosím vložte odkaz s informáciou, akú veľkosť šperku vám máme zaslať.

Starostlivosť o šperky

STRIEBORNÉ A POZLÁTENÉ ŠPERKY

 • Šperky nenoste pri výkone ťažkých prác a v prašnom, chemicky agresívnom alebo vlhkom prostredí a pri činnosti, kde môže dôjsť k pretrhnutiu retiazok alebo zraneniu od náušníc, príveskov a podobne, alebo k poškodeniu šperku.
 • Zabráňte šperku styku s vodou (obyčajnou, sladkou, slanou), saponátmi, lakom na vlasy, parfumom a inými chemickými prostriedkami.
 • Šperky môžu reagovať aj na ľudský pot oxidáciou povrchu.
 • Nezabudnite si šperky dať dole pred spaním, pretože môže prísť k polámaniu, roztrhnutiu alebo k inému mechanickému poškodeniu šperkov, prípadne Vášmu poraneniu.
 • U šperkov povrchovo upravovaných (napr. matovaním, pieskovaním, zlátením alebo ródiovaním) dochádza denným nosením k ošúchaniu povrchovej úpravy, čo je spôsobené opotrebením tovaru. Takéto šperky je nutné chrániť pred mechanickým poškodením a nesmú prísť do styku s vodou, čistiacimi prostriedkami, alebo chemikáliami. Pri čistení šperkov s farebnou úpravou použite iba suchú, mäkkú handričku.
 • Vo výnimočných prípadoch môže v dôsledku nosenia šperku prísť k podráždeniu pokožky. V tomto prípade Vám neodporúčame šperk ďalej nosiť. Vtedy ide o Vašu individuálnu alergickú reakciu, čo tiež nemožno považovať za výrobnú vadu.
 • Šperky skladujte v priestoroch bez agresívnych chemikálií. Najlepšie v krabičke v tmavom prostredí bez prístupu vzduchu

Oxidácia striebra, takzvané „černanie“, nie je závadou šperku, je to jeho vlastnosť. Niekomu vydrží strieborný šperk ako nový aj roky, inému začne meniť farbu už po pár dňoch. Je to spôsobené oxidáciou. Oxidácia je bežná reakcia striebra na kyslé zložky, napr. pH pokožky, pot, ušný maz. Ide o prirodzený jav a nie je dôvodom na reklamáciu. Možno ho oddialiť pravidelným čistením šperku.

ŠPERKY Z CHIRURGICKEJ OCELE

 • Skladovanie – Šperky skladujte v krabičke na suchom mieste, najlepšie pri izbovej teplote.
 • Kontakt s vodou – So šperkom sa môžete sprchovať, neodporúčam však kontakt s morskou vodou a vodou, ktorá obsahuje síru, vrátane termálnych prameňov.
 • Čistenie – Pokiaľ sa vám šperk zašpiní, umyte ho v čistej vode s mydlom, opláchnite a vysušte. Na čistenie môžete použiť aj handričku z mikrovlákna.

Pri porušení týchto zásad nie je možné šperk reklamovať z dôvodu opotrebovania materiálu. 

.

REKLAMÁCIA A ZÁRUKA

V TvoriveZiena.sk sa každý deň snažíme robiť našu prácu najlepšie, ako vieme a poskytovať vám perfektné služby. Stále sme však len ľudia a tak sa aj napriek našej snahe môže stať, že niečo sa jednoducho pokazí. Čo robiť, ak niečo nie je, ako by malo byť?

Podrobné práva a povinnosti strán týkajúce sa „Reklamácie a záruky“ sú uvedené v Reklamačnom poriadku (dostupný tu).

.

Odstúpenie od zmluvy a vrátenie tovaru

Zákazník je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku v lehote 14 dní od prevzatia tovaru. V prípade, ak v rámci jednej objednávky bol tovar dodaný oddelene, lehota na odstúpenie plynie okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný. Zákazník môže odstúpiť od zmluvy aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie. Ak zákazník odstúpi od zmluvy, ruší sa tým aj každá prípadná doplnková zmluva s ňou súvisiaca.

V súlade s ust. § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z.z. zákazník nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:

 • predaj produktov nedodávaných v ochrannom obale
 • predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený, napr. tovar textilného charakteru.
 • predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa

Právo na odstúpenie od zmluvy ste povinný uplatniť písomnou formou v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči (e-mail). Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak ste oznámenie o odstúpení od zmluvy odoslali najneskôr v posledný deň lehoty.

Odstúpením od zmluvy sa kúpna zmluva ruší od začiatku. V súlade s ust. §517 ods. 1 Občianskeho zákonníka môže zákazník uplatniť odstúpenie aj len vo vzťahu k časti predmetu zmluvy (ak predmetom zmluvy resp. záväznej objednávky bolo dodanie niekoľkých produktov) a v takom prípade sa zmluva ruší len v tejto časti.

Zákazník je povinný najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť na adresu VeRid s. r. o., Magnezitárska 7, Košice 040 13, odporúčame tovar zaslať ako balík doporučenou zásielkou, tovar nám, prosím, neposielajte dobierkou. Lehota na vrátenie tovaru sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Náklady spojené s vrátením tovaru k nám na prevádzku znáša zákazník.

Tovar nám prosím doručte kompletný, nepoškodený, podľa možnosti v originálnom obale a nepoužívaný, vrátane všetkých darčekov, na ktoré už nemáte nárok, inak zákazník zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

Kúpnu cenu Vám vrátime najneskôr do 14 dní na účet, ktorý ste nám uviedli, pokiaľ sa nedohodneme inak, najmä poskytnutím poukážky na zľavu, ktorú môžete použiť pri ďalšom nákupe u nás. Pri odstúpení uveďte informáciu, o ktorú z uvedených kompenzácií máte záujem. Kúpnu cenu však nie sme povinní vrátiť, dokým nám nie je doručený tovar alebo kým nám zákazník nepreukáže aspoň spätné zaslanie tovaru. Pri odstúpení od zmluvy Vám budú rovnako refundované náklady dodania tovaru v rozsahu najlacnejšieho bežného spôsobu doručenia, ktorý Vám ponúkame (t.j. bežné poštovné za doručenie zásielky Slovenskou poštou).V prípade neoprávneného odstúpenia od zmluvy Vám bude tovar vrátený na Vaše náklady.

Podmienky akcie -25 € zľava pri nákupe nad 75 € s kódom ZIENA25

– minimálna suma na získanie zľavy je nákup v celkovej hodnote produktov nad 75 €

– zľavový kupón ZIENA25 použite v košíku v časti Zľavový kupón a zľava -25 € sa vám po zadaní kódu automaticky odpočíta z celkovej sumy hodnoty produktov

– Vrátenie celej objednávky – Kupón stráca platnosť.

– Vrátenie časti objednávky – V prípade, ak zvyšková hodnota objednávky po odrátaní vráteného šperku nebude minimálne 75 eur, kupón stráca platnosť. Smerodajná je hodnota objednávky pred použitím kupónu .

Príklad 1 – Hodnota produktov v objednávke pred použitím kupónu ZIENA25 bola 98 eur (t.j. po uplatnení kupónu zákazník reálne zaplatil 73 eur). Zákazník chce vrátiť šperk v hodnote 20 eur. Nová hodnota produktov v objednávke po vrátení šperku bude 78 eur, čo je nad 75 eur a kupón ZIENA25 je aj naďalej platný. Zákazníkovi bude vrátená hodnota vráteného šperku 20 eur.

Príklad 2 – Hodnota produktov v objednávke pred použitím kupónu ZIENA25 bola 82 eur (t.j. po uplatnení kupónu zákazník reálne zaplatil 57 eur). Zákazník chce vrátiť šperk v hodnote 30 eur. Nová hodnota produktov v objednávke po vrátení šperku bude 52 eur, čo je menej ako 75 eur a kupón ZIENA25 stráca platnosť. Zákazníkovi bude vrátená suma 5 eur. Hodnota vráteného šperku 30 eur – 25 eur hodnota kupónu, nakoľko kupón už nie je platný = 5 eur.

– právo na zmeny v priebehu akcie vyhradené

Alternatívne riešenie sporov

V prípade, že nie ste spokojný s vybavením Vašej objednávky, dodaným tovarom alebo našimi službami, napíšte nám na info@tvoriveziena.sk. Pokiaľ sme Vašu reklamáciu nevybavili k Vašej spokojnosti alebo ak sa domnievate, že sme mohli porušiť Vaše práva, môžete podľa zákona 391/2015 Z.z. podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu.

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ (fyzická osoba), ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, ktorého hodnota presahuje 20 eur, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy uzatvorenej na diaľku.

Subjekt alternatívneho riešenia sporov podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. môže od vás za začatie riešenia sporu požadovať úhradu poplatku do výšky 5 eur s DPH. Návrh môžete podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. alebo kliknutím na túto internetovú stránku.

Osobné údaje, ich spracovávanie a ochrana

Bližšie informácie a presné podmienky o osobných údajoch, ich spracovávaní a ochrane nájdete v časti Ochrana súkromia a osobných údajov.

Newsletter a e-maily od nás

Pri registrácii resp. vytvorení objednávky si môžete vybrať, či chcete od nás dostávať pravidelné informácie o novinkách (priemerne raz týždenne). Možnosť zasielať newsletter si viete zvoliť aj individuálne na stránke zadaním svojej e-mailovej adresy, prípadne kliknutím na odkaz v rámci e-mailu, ktorý sme vám odoslali. Samozrejme, zo zasielania newsletterov sa môžete kedykoľvek odhlásiť. Na Vašu e-mailovú adresu vás budeme informovať aj o vybavovaní Vašej objednávky, dostupnosti a nedostupnosti produktov a taktiež Vám budeme zasielať zľavovú poukážku, v prípadoch, keď Vám v súlade s týmito obchodnými podmienkami vznikol nárok na zľavu. Všetkým zaregistrovaným zákazníkom môžeme nepravidelne (maximálne niekoľkokrát ročne) posielať dôležité informácie, ktoré súvisia s prevádzkou nášho internetového obchodu a využívaním používateľského konta. Ak vás e-maily od nás obťažujú, napíšte nám, prosím, e-mail na info@tvoriveziena.sk.

Na akékoľvek ďalšie otázky, nejasnosti a pripomienky vám radi odpovieme na info@tvoriveziena.sk.

Záverečné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzavretej medzi spoločnosťou TvoriveZiena a jej zákazníkom, a sú pre obe strany záväzné. Právne vzťahy založené kúpnou zmluvou sa budú riadiť ustanoveniami kúpnej zmluvy (t.j. záväznou objednávkou a potvrdením objednávky, prípadne individuálne dohodnutými podmienkami), ustanoveniami týchto všeobecných obchodných podmienok a príslušnými právnymi predpismi. Ustanovenia kúpnej zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami týchto všeobecných obchodných podmienok a dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov.

Spoločnosť TvoriveZiena si vyhradzuje právo jednostranne meniť alebo dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky. Akékoľvek zmeny týchto všeobecných obchodných podmienok nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke www.tvoriveziena.sk. Právne vzťahy vyplývajúce z kúpnej zmluvy sa spravujú vždy všeobecnými obchodnými podmienkami účinnými v čase záväznej objednávky tovaru.

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 13.2.2021.

Prajeme vám príjemné nakupovanie v našom obchode!

Používanie materiálov zo stránky

© 2024 TvoriveZiena. Všetky práva vyhradené. Akékoľvek použitie obsahu – častí alebo celku, najmä rozmnožovanie a šírenie textov, obrázkov, fotografií či ukážok akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom je bez písomného povolenia od VeRid s. r. o. (TvoriveZiena), zakázané.